Het is onze missie om voor u een onvergetelijke ervaring te verzorgen. Om een boeking voor u te kunnen verzorgen vragen wij u wat persoonlijke gegevens aan ons door te geven. Natuurlijk begrijpen wij dat uw privacy belangrijk voor u is, wij zullen ons daarom ten allen tijde inspannen om uw (persoons)gegevens discreet en met vertrouwen te behandelen.

Wanneer past Eslabelle het privacy beleid toe?

Wilt u gebruik maken van de service van Eslabelle? Neem dan contact met ons op via email, telefoon, WhatsApp of vul het boekingsformulier in. Op alle informatie die voortkomt uit bovenstaande contactmogelijkheden is het privacy beleid van Eslabelle van toepassing.

Girlfriend experience

Welke informatie verzamelt Eslabelle?

Als u contact met ons opneemt dan levert u tijdens dit contactmoment zelf informatie bij Eslabelle aan. Tevens maakt Eslabelle gebruik van openbare bronnen en verifieert de door u verstrekte informatie later bij haar high-class escortdames. Het is niet toegestaan om onjuiste informatie aan Eslabelle te verstrekken. Indien u  onjuiste of onvolledige informatie aan Eslabelle verstrekt houdt Eslabelle het recht voor om een boeking te annuleren. Als uw boekingsaanvraag wordt geaccepteerd door Eslabelle en zij met u daadwerkelijk een boeking overeenkomen, verzamelen we de volgende informatie: uw naam, uw contactgegevens (e-mail en telefoonnummer), uw leeftijd en uw persoonlijke voorkeuren. Indien mogelijk verzamelen we ook wat aanvullende informatie over u als persoon. Indien uw boekingsaanvraag niet geaccepteerd kan worden door Eslabelle, en aldus niet resulteert in een daadwerkelijke boeking, bewaard Eslabelle alleen uw e-mailadres en andere correspondentie.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om onderstaande redenen:

  • Om voor u een passende match te maken met een of meerdere van onze prachtige high-class escortdames;
  • Om een boeking voor u geheel op maat samen te stellen;
  • Om eventuele toekomstige boekingen te optimaliseren en zo de broekingsprocedure voor u te versnellen:
  • Om de persoonlijke veiligheid en de gezondheid van onze high-class escortdames te beschermen;
  • Eslabelle is wettelijk verplicht om bepaalde informatie te verzamelen.

Alle persoonlijke informatie die door Eslabelle verzameld en verwerkt wordt, wordt nooit verwerkt of verzameld voor andere doeleinden dan het verzorgen en uitvoeren van onze dienstverlening.

Privacy beleid

Hoe lang bewaart Eslabelle uw gegevens?

Eslabelle bewaard uw persoonlijke informatie gedurende de periode dat wij deze nodig achten voor de doelstellingen beschreven in de bovenstaande alinea. De Nederlandse wetgeving verplicht ons bovendien om dergelijke informatie minimaal 7 jaar te bewaren. Na 3 jaar worden uw gegevens geanonimiseerd. Indien er in het verleden sprake is geweest van ongewenst gedrag gericht aan Eslabelle of gericht aan een of meerdere van onze high-class escortdames, kunnen wij uw gegevens langer bewaren dan de wettelijke bewaartermijn. Dit is enkel bedoeld om onze onderneming te beschermen.

Het NIET delen van persoonsgegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden binnen onze Eslabelle NIET gedeeld, mits dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan uw boekingsaanvraag of indien de veiligheid van een of meerdere van onze high-class escortdames in gevaar dreigt te zijn.

Uw rechten omtrent privacy

Volgens de Nederlandse privacy wetgeving heeft u ten allen tijde recht op het inzien van uw persoonsgegevens en aanverwante informatie die wij van u in ons bezit hebben. Bent u van mening dat de gegevens die eslabelle in het bezit heeft onjuist zijn? Dan kunt u een verzoek indienen via het contact formulier om uw gegevens aan te laten passen, wij zullen vervolgens met u contact op nemen. Bent u van mening dat er volgens u geen gegronde rede bestaat voor het feit dat wij u persoonsgegevens bewaren? Dan kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in zijn geheel of gedeeltelijk te laten wissen.

Wijzigingen in de wetgeving

Wijzigingen kunt u vinden op www.eslabelle.com. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact met Eslabelle opnemen, wij helpen u graag.

Hoe beschermt Eslabelle uw persoonsgegevens?

Voor zover dat van ons gevraagd kan worden zullen wij ons ten allen tijde inspannen om naar alle redelijkheid en billijkheid uw persoonsgegevens en aanverwante informatie te beschermen. Eslabelle hecht veel waarde aan discretie en privacy deze kernwaarde zijn dan ook mede opgenomen in de visie van Eslabelle. Bij Eslabelle maken wij net als vele andere websites gebruik van cookies. Dit is noodzakelijk voor een optimale beleving van de website. Het is helaas onmogelijk om gegevensoverdracht en of opslag via internet met een 100% veiligheid garantie aan u te verzekeren.